menu:Grupa Cronmenu:Oprogramowanie dedykowanemenu:Badania rynku i opiniimenu:Usługi lokalizacyjnemenu:Doradztwo biznesowemenu:Wsparcie klientów
menu:

Projekt Market Researcher

Firma Cron realizuje projekt: „MarketResearcher - Informatyczny system do tworzenia i zarządzania badaniami (zewnętrznymi, wewnętrznymi, rynku, opinii)” współfinansowany ze środków budżetu państwa oraz Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:

  • Fundusz strukturalny: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;
  • Program Operacyjny: Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004-2006;
  • Priorytet: 1 - Rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu;
  • Działanie: 1.4 - Wzmocnienie współpracy między sferą badawczo-rozwojową a gospodarką;
  • Poddziałanie: 1.4.1 – Projekty celowe obejmujące badania stosowane i prace rozwojowe: wyłącznie w zakresie badań przemysłowych i przedkonkurencyjnych prowadzonych przez przedsiębiorstwa lub grupy przedsiębiorstw samodzielnie albo we współpracy z instytucjami sfery B+R.

Numer projektu: WKP_1/1.4.1/1/2006/101/101/656

Celem Projektu jest wytworzenie prototypu nowego systemu informatycznego, służącego tworzeniu
i zarządzaniu projektami marketingowymi i badaniami rynku, opartego na platformie internetowej.

Dzięki realizacji Projektu zostanie stworzone modelowe rozwiązanie biznesowe możliwe do szerokiego zastosowania w praktyce gospodarczej sektora małych i średnich przedsiebiorstw w Polsce oraz za granicą.

DOTACJA na badania przemysłowe i badania przedkonkurencyjne.

[ Grupa Cron ] [ Oprogramowanie dedykowane ] [ Badania rynku i opinii ] [ Usługi lokalizacyjne ] [ Doradztwo biznesowe ] [ Praca ] [ Wsparcie klientów ] [ Mapa ]
© copyright by Cron 2008, all rights reserved