menu:Grupa Cronmenu:Oprogramowanie dedykowanemenu:Badania rynku i opiniimenu:Usługi lokalizacyjnemenu:Doradztwo biznesowemenu:Wsparcie klientów
menu:

Analizy - Konsultacje - Audyty

Naszym zadaniem jest poszukiwanie optymalnych rozwiązań, które uczyniłyby procesy zarządzania, praktycznie każdej
organizacji, efektywniejszymi i bezpieczniejszymi. Jesteśmy w stanie zrealizować to między innymi poprzez profesjonalne
i rzetelne konsultacje w szeroko pojętym zakresie informatyzacji przedsiębiorstw. Każda zmiana, optymalizacja czy też
wdrożenie systemu, bez względu na jego zakres, powinna zostać poprzedzona odpowiednimi pracami analitycznymi.
Dlatego też w trakcie konsultacji wykonujemy analizy obejmujące zasady funkcjonowania firmy, zasady obiegu informacji,
strukturę organizacyjną itp. Bardzo istotnym elementem jest tu analiza aktualnych i przyszłych potrzeb użytkownika
wraz z propozycjąpotencjalnych rozwiązań.

Nasz zespół to wysoko wykwalifikowani i doświadczeni współpracownicy, którzy są w stanie zrealizować praktycznie każdy
projekt związany z informatyką, informacją jako taką, organizacją i zarządzaniem.

Nasze doświadczenie w realizacji projektów informatycznych, znajomość zagadnień ekonomicznych jak również znajomość
specyfiki wielu branż, w których funkcjonują już nasze rozwiązania, ułatwi z pewnością proces planowania, wdrażania
i kontroli wprowadzanych w życie naszych propozycji.

Dla naszych klientów:

  • świadczymy usługi w formie studium wykonalności (feasibility study),
  • prowadzimy doradztwo w zakresie zastosowań i eksploatacji nowoczesnych technologii informatycznych,
  • wykonujemy projekty koncepcyjne i projekty wykonawcze,
  • wspomagamy procesy inwentaryzacji i sporządzania projektów powykonawczych.

Przygotowujemy również analizy:

  • organizacji przedsiębiorstwa o różnej głębokości i zakresie, których efektem może być określenie założeń
    dla przyszłego lub optymalizacja już istniejącego systemu teleinformatycznego,
  • doboru najodpowiedniejszego oprogramowania wspomagającego procesy zarządzania,
  • modyfikacji lub reorganizacji procesów biznesowych.

W tego typu projektach mogą nas wspomagać konsultanci współpracujących z nami firm konsultingowych, specjalizujący się
w zagadnieniach związanych z organizacją i zarządzaniem przedsiębiorstwami. Każdy program komputerowy jest tylko jednym
z wielu elementów składających się na informatyczny system zarządzania. Zakup programu czy też systemu, nawet najwyższej
jakości, nie przyniesie spodziewanych efektów, jeżeli nie nastąpi integracja wszystkich istotnych czynników mających wpływ
na jego funkcjonowanie.

[ Grupa Cron ] [ Oprogramowanie dedykowane ] [ Badania rynku i opinii ] [ Usługi lokalizacyjne ] [ Doradztwo biznesowe ] [ Praca ] [ Wsparcie klientów ] [ Mapa ]
© copyright by Cron 2008, all rights reserved