menu:Grupa Cronmenu:Oprogramowanie dedykowanemenu:Badania rynku i opiniimenu:Usługi lokalizacyjnemenu:Doradztwo biznesowemenu:Wsparcie klientów
menu:

Ułatwiamy zarządzanie

Głównym celem naszej działalności jest zaspokajanie potrzeb klientów w zakresie szeroko rozumianej
integracji systemów i wspierania procesów biznesowych. Prowadzimy profesjonalną i kompleksową
informatyzację przedsiębiorstw obejmującą analizę potrzeb Klientów, dobór odpowiednich rozwiązań
w zakresie sprzętu i oprogramowania oraz zintegrowanych systemów do zarządzania, ich dostawę i wdrożenie.

Pomagamy Klientom rozwiązywać problemy jakie pojawiają się w trakcie eksploatacji nieustannie
rozwijającego się oprogramowania na szybko zmieniających się platformach sprzętowo-systemowych.
Nasza oferta jest tak dobrana, aby zaspokajała potrzeby kompleksowo: od analiz i audytów, doradztwa
i projektowania, przez zaawansowane usługi integracyjne i wdrożeniowe, po dostarczenie sprzętu i oprogramowania.

Integracja - to modne dziś hasło, dla nas i naszych klientów oznacza taki dobór rozwiązań systemowych
i sprzętowych, aby wspólne działanie zakończone zostało funkcjonującym systemem rozwiązującym konkretne
problemy określonych przedsięwzięć. Dlatego też zaprojektujemy, zmodyfikujemy i zbudujemy środowisko
informacyjne Państwa firmy.

My nie dostarczamy systemów, ale korzyści, jakie wynikają z ich użytkowania.

Proponujemy nawiązanie stałej współpracy w całym zakresie zagadnień związanych z gromadzeniem,
przetwarzaniem i dystrybucją szeroko rozumianej informacji. Chcielibyśmy aby współpraca ta wykraczała
poza ramy czysto komercyjne, pozwalając na stworzenie nowych wartości i jakości w realizowanych wspólnie
przedsięwzięciach. Doskonałe produkty informatyczne, uzupełniające naszą ofertę szerokiej gamy usług,
dają nam szansę obsługi wszystkich wymagających klientów. Dobre rozpoznanie potrzeb klientów oraz
dostarczenie im odpowiednich rozwiązań, gdzie nie bez znaczenia jest cena i jakość, staje się główną
strategią działania naszego przedsiębiorstwa.

Świadczymy usługi w obszarze zastosowań technologii informacyjnych w biznesie. Dostarczamy w formie
konsultacji wiedzę, doświadczenie i metody pracy związane ze stosowaniem nowoczesnych technologii
informacyjnych w przedsiębiorstwach i organizacjach. Prowadzimy także analizy systemów informacyjnych,
ich projektowanie i przygotowywanie pierwszych prototypów. Wspomagamy również proces testowania i wdrożenia
systemów. Wykonujemy strategiczne analizy informacyjne, przygotowujemy wdrożenia systemów, wspomagamy wybór wykonawcy.

Nasze usługi obejmują cały proces inwestycji:

  • analizy i projekcje studiów potrzeb klienta, z określeniem stanu obecnego i pożądanego,
  • integrację systemów w oparciu o różne platformy sprzętowe i programowe, wykorzystując w miarę
    potrzeb dotychczasową infrastrukturę informatyczną klienta,
  • konsultacje i kompleksowe wdrożenia systemów wspomagających zarządzanie firmą.

Specjaliści naszej firmy dysponują wiedzą i doświadczeniami dotyczącymi różnych środowisk informatycznych,
które są poparte autoryzacjami znaczących producentów oraz licznymi referencjami z wykonanych prac.
Proponujemy także autorskie rozwiązania systemowe, sieciowe, komunikacyjne i informatyczne.

Cel, jaki postawili sobie pracownicy naszej firmy, zaowocował zaoferowaniem naszym Klientom takiej opieki,
aby zauważyli nas i docenili jako poważnego, rzetelnego i pewnego partnera. Zespół naszych specjalistów
nieustannie rozwija swoją wiedzę i doskonali umiejętności co pozwala na utrzymywanie wysokiej jakości
oferowanych usług. Dostarczamy rozwiązania, które spełniają zarówno obecne jak i przyszłe oczekiwania naszych klientów.

Projektujemy i instalujemy systemy zgodnie z obowiązującymi normami wykorzystując najnowsze technologie
informacyjne, informatyczne i komunikacyjne. Dostarczamy pełną infrastrukturę dla oferowanych rozwiązań
wraz z profesjonalną obsługą serwisową. Jesteśmy przekonani, że ciągłe zdobywanie doświadczeń w wymienionych
wcześniej dziedzinach stanowi solidny fundament pod oferowanie kompleksowych rozwiązań systemów do zarządzania
przedsiębiorstwem. Wszystkie rozwiązania techniczne są jedynie środkami prowadzącymi do tego celu - oddania
do użytku profesjonalnego narzędzia do kierowania firmą. Jeśli klient nie jest jeszcze gotowy do jego wykorzystania
lub posiada już satysfakcjonujące go rozwiązanie może skorzystać z szerokiej oferty standardowych rozwiązań, które
były do niedawna podstawą naszej działalności.

Nasza oferta jest tak skonstruowana aby umożliwić zaspokojenie wszystkich Państwa wymagań i oczekiwań zarówno
technicznych jak i finansowych, gdyby jednak Państwa potrzeby wykraczały poza tak szeroką ofertę nasz zespól
specjalistów służy pomocą realizując indywidualne zmówienia.

[ Grupa Cron ] [ Oprogramowanie dedykowane ] [ Badania rynku i opinii ] [ Usługi lokalizacyjne ] [ Doradztwo biznesowe ] [ Praca ] [ Wsparcie klientów ] [ Mapa ]
© copyright by Cron 2008, all rights reserved