menu:Grupa Cronmenu:Oprogramowanie dedykowanemenu:Badania rynku i opiniimenu:Usługi lokalizacyjnemenu:Doradztwo biznesowemenu:Wsparcie klientów
menu:

Kompleksowe usługi IT

Specjalizujemy się w projektowaniu, wykonywaniu i wdrażaniu kompleksowych rozwiązań
informatycznych wspomagających zarządzanie. Nasze wieloletnie doświadczenia pozwoliły
wypracować kompletną ofertę usług oraz wykształcić specjalistów gwarantujących ich
realizację na najwyższym poziomie.

W zakres świadczonych przez nas usług wchodzą między innymi:

 • Tworzenie strategii IT dla przedsiębiorstwa, formułowanie celów i zadań pionu
  informatycznego zbieżnych z celami biznesowymi firmy.
 • Zarządzanie projektami informatycznymi przy zastosowaniu metodyki wdrożeniowej Prince2.
 • Audyt projektów informatycznych. Dokonujemy oceny prowadzonych projektów pod kątem
  ich zgodności z wymaganiami funkcjonalnymi, technicznymi, budżetem i harmonogramem.
 • Audyt systemów komputerowych i platformy sprzętowo-sieciowej. Rozpoznajemy potrzeby
  w zakresie infrastruktury sieciowej i oprogramowania pod kątem wymagań projektów IT.
 • Analiza wymagań systemowych i konsultacje dotyczące niezbędnych zmian organizacyjnych
  zapewniających optymalizację działań firmy Klienta.
 • Projekty integracji systemów informatycznych. Dokonujemy analizy działajacych systemów
  informatycznych oraz opracowujemy projekt ich integracji i uzupełnienia innymi systemami
  w celu stworzenia kompletnego środowiska.
 • Realizacja projektów i obszary kompetencji z tym związane: zarządzanie projektami,
  zarządzanie ryzykiem w projektach, zarządzanie jakością w projektach, zarządzanie
  dokumentacją projektową.

[ Grupa Cron ] [ Oprogramowanie dedykowane ] [ Badania rynku i opinii ] [ Usługi lokalizacyjne ] [ Doradztwo biznesowe ] [ Praca ] [ Wsparcie klientów ] [ Mapa ]
© copyright by Cron 2008, all rights reserved