menu:Grupa Cronmenu:Oprogramowanie dedykowanemenu:Badania rynku i opiniimenu:Usługi lokalizacyjnemenu:Doradztwo biznesowemenu:Wsparcie klientów
menu:

LBS w biznesie » Monitoring Plus

Monitoring Plus jest systemem dedykowanym do nadzoru nad mobilnymi pracownikami wyposażonymi
w telefony GSM. Dziedzina terminali (telefonów komórkowych) podlegających lokalizacji jest
weryfikowana i wprowadzana do systemu wyłącznie przez Konsultantów Polkomtel.

Monitoring Plus działa wyłącznie w Firmie Polkomtel S.A. i cieszy się coraz większą popularnością.

Jego główne zalety:

 • możliwość zdefiniowania dokładnych godzin pomiarów, ciągłego śledzenia poprzez cykliczne namierzanie
  jak również lokalizacje na żądanie;
 • obsługa serwisu z poziomu WWW z prezentacją lokalizacji na mapie;
 • wysyłanie wiadomości SMS;
 • przydzielanie zadań z możliwością określenia czasu ich wysyłania i monitorowaniem stanu realizacji;
 • definiowanie stref geograficznych oraz zdarzeń w oparciu o zmianę położenia względem granicy strefy;
 • automatyczne powiadomienia SMS o wystąpieniu zdarzenia;
 • bogaty system raportów.

Zyski z korzystania:

 • aktualne informacje o miejscu przebywania pracowników;
 • kontrola podczas wyjazdów służbowych;
 • zmniejszenie kosztów eksploatacji pojazdów;
 • efektywniejsze zarządzanie zasobami ludzkimi.

[ Grupa Cron ] [ Oprogramowanie dedykowane ] [ Badania rynku i opinii ] [ Usługi lokalizacyjne ] [ Doradztwo biznesowe ] [ Praca ] [ Wsparcie klientów ] [ Mapa ]
© copyright by Cron 2008, all rights reserved