menu:Grupa Cronmenu:Oprogramowanie dedykowanemenu:Badania rynku i opiniimenu:Usługi lokalizacyjnemenu:Doradztwo biznesowemenu:Wsparcie klientów
menu:

Badania z wykorzystaniem urządzeń PDA

Urządzenia PDA, którymi dysponujemy są wyposażone w GPS i oprogramowanie do realizacji wywiadów MRPro. System MRPro umożliwia szybką oraz automatyczną synchronizację urządzeń z serwerem. Dzięki temu informacje zbierane w trakcie realizacji badania mogą być szybko i na bieżąco przesyłane na serwery naszego instytutu. Usługa GPS pozwala na szybką lokalizację ankietera w terenie, a także pozwala skontrolować czas trwania wywiadu oraz moment, w którym został przeprowadzony.

Realizacja badania za pomocą tak wyposażonego urządzenia umożliwia zatem:

  • Bieżącą kontrolę poziomu realizacji próby,
  • Bieżącą kontrolę terminu realizacji badania,
  • Kontrolę rzetelności pracy ankietera – kontrolując miejsce prowadzenia wywiadu, czas i długość realizacji każdego wywiadu,
  • Wygodny proces wprowadzania danych poprzez podręczne urządzenie.

Dysponujemy również graficznym interfejsem pozwalającym kontrolować oraz śledzić proces realizacyjny.

Dotychczas PDA wykorzystaliśmy w badaniach sprawdzających kampanię outdoorową - weryfikując siatkę nośników zewnętrznych. Badanie zostało zrealizowane w czasie rzeczywistym trwania kampanii reklamowej.

W innym projekcie badaliśmy ścieżki ruchu wybranych do badania osób, monitorując nie tylko typowe kierunki codziennego poruszania się tych osób po mieście, ale także kontakt z reklamą zewnętrzną i zapamiętywalność konkretnej kampanii reklamowej.

[ Grupa Cron ] [ Oprogramowanie dedykowane ] [ Badania rynku i opinii ] [ Usługi lokalizacyjne ] [ Doradztwo biznesowe ] [ Praca ] [ Wsparcie klientów ] [ Mapa ]
© copyright by Cron 2008, all rights reserved