menu:Grupa Cronmenu:Oprogramowanie dedykowanemenu:Badania rynku i opiniimenu:Usługi lokalizacyjnemenu:Doradztwo biznesowemenu:Wsparcie klientów
menu:

Badania przez Internet

Badania realizowane przez Internet:

  • Pozwalają znacznie skrócić czas realizacji badania,
  • Umożliwiają stałą i bieżącą kontrolę realizacji badania,
  • Dają możliwość dodatkowej stymulacji potencjalnych respondentów do wzięcia udziału w badaniu,
  • W badaniach internetowych można posługiwać się elementami multimedialnymi
    – np. do prezentacji ocenianego konceptu,
  • Badania internetowe pozwalają zracjonalizować koszty badania.

Za pomocą Internetu można realizować badania satysfakcji, opinii, oceny.

Należy pamiętać jednak, że z uwagi na charakter Internetu i z uwagi na brak możliwości dodatkowej
stymulacji respondenta ze strony ankietera podczas realizacji wywiadu, badania te muszą być realizowane
z wykorzystaniem stosunkowo krótkiego i nieskomplikowanego kwestionariusza.

Każdorazowe projektowanie badania z wykorzystaniem Internetu, musi uwzględniać
problem doboru próby.

[ Grupa Cron ] [ Oprogramowanie dedykowane ] [ Badania rynku i opinii ] [ Usługi lokalizacyjne ] [ Doradztwo biznesowe ] [ Praca ] [ Wsparcie klientów ] [ Mapa ]
© copyright by Cron 2008, all rights reserved