menu:Grupa Cronmenu:Oprogramowanie dedykowanemenu:Badania rynku i opiniimenu:Usługi lokalizacyjnemenu:Doradztwo biznesowemenu:Wsparcie klientów
menu:

MRPro - nowoczesne technologie w badaniach » Ankietowanie

Moduł Ankietowanie systemu MRPro to praktyczne narzędzie realizacji
badań za pomocą sieci Internet. Interfejs modułu umożliwia przeprowadzanie
badań wszelkiego typu i jest podstawowym narzędziem pracy ankieterów.
Ankietowanie MRPro zastępuje tradycyjne formy kwestionariuszy, pozwalając
na znaczne zwiększenie efektywności pracy przy jednoczesnym obniżeniu
kosztów i skróceniu czasu samego procesu badawczego.

Obok funkcji zbierania danych od respondentów moduł Ankietowanie
dysponuje także możliwościami organizacji czasu pracy ankieterów
m.in. umawianie wywiadów. Funkcje administracyjne modułu obejmują również
komunikację z serwerami, wybór projektów i respondentów oraz zarządzanie kwotami.

[ Grupa Cron ] [ Oprogramowanie dedykowane ] [ Badania rynku i opinii ] [ Usługi lokalizacyjne ] [ Doradztwo biznesowe ] [ Praca ] [ Wsparcie klientów ] [ Mapa ]
© copyright by Cron 2008, all rights reserved