menu:Grupa Cronmenu:Oprogramowanie dedykowanemenu:Badania rynku i opiniimenu:Usługi lokalizacyjnemenu:Doradztwo biznesowemenu:Wsparcie klientów
menu:

MRPro - nowoczesne technologie w badaniach » Administracja

Doskonała aplikacja umożliwiająca zarządzanie realizacją projektów
badawczych oraz zasobami ludzkimi i sprzętowymi.

Wyróżniające cechy moduły administrracyjnego MRPro to:

  • precyzyjna parametryzacja badań dowolnego typu,
  • całościowe ustawienia systemowe i bezpieczeństwo pracy,
  • archiwizacja i eksport danych,
  • dostęp do internetowych wersji ankiet,
  • dźwiękowe odtwarzanie zarejestrowanych wywiadów,
  • przygotowywanie szczegółowych raportów,
  • kodowanie pytań oraz przeglądanie wyników w trybie online,
  • wizualizacja pracy ankieterów na mapach cyfrowych,
  • kontrola obciążenia sieci badawczej.

[ Grupa Cron ] [ Oprogramowanie dedykowane ] [ Badania rynku i opinii ] [ Usługi lokalizacyjne ] [ Doradztwo biznesowe ] [ Praca ] [ Wsparcie klientów ] [ Mapa ]
© copyright by Cron 2008, all rights reserved