menu:Grupa Cronmenu:Oprogramowanie dedykowanemenu:Badania rynku i opiniimenu:Usługi lokalizacyjnemenu:Doradztwo biznesowemenu:Wsparcie klientów
menu:

MRPro - nowoczesne technologie w badaniach

MRPro to interaktywny system wspomagania pracy badawczej. To wielomodułowe środowisko, pozwalające kompleksowo prowadzić badania wszelkiego typu (CAPI, CATI, CASI, CAVI). Dzięki MRPro możliwy jest nie tylko sprawny proces pozyskiwania danych, ale również efektywna analiza zgromadzonego materiału. Intuicyjne interfejsy ułatwiają efektywne zarządzanie czasem pracy, a elestyczność rozwiązań pozwala na implementację w dowolnych warunkach.

Badania przez Internet

Do realizacji badań przez Internet wykorzystujemy moduł CAWI oprogramowania MRPro.
Badanie te realizujemy albo za pomocą linka rozsyłanego do respondentów
drogą mailową lub też poprzez zamieszczenie odpowiedniego odnośnika
na stronie internetowej.

Badania z wykorzystaniem urządzeń PDA

Urządzenia PDA znajdują zastosowanie w badaniach ilościowych (zarówno o zasięgu lokalnym jak i ogólnopolskim). Szczególnie cenne jest wykorzystanie takich urządzeń w badaniach, w których fundamentalne znaczenie ma czas i miejsce prowadzenia wywiadu jak np. podczas badań promocji prowadzonych w sklepach, w badaniach ścieżek poruszania się po mieście, w badaniach punktów potencjalnych kontaktów z reklamą zewnętrzną.

[ Grupa Cron ] [ Oprogramowanie dedykowane ] [ Badania rynku i opinii ] [ Usługi lokalizacyjne ] [ Doradztwo biznesowe ] [ Praca ] [ Wsparcie klientów ] [ Mapa ]
© copyright by Cron 2008, all rights reserved