menu:Grupa Cronmenu:Oprogramowanie dedykowanemenu:Badania rynku i opiniimenu:Usługi lokalizacyjnemenu:Doradztwo biznesowemenu:Wsparcie klientów
menu:

CRON Plus » Logistyka

Gospodarka magazynowa

 • Elastyczność i uniwersalność - obsługa wielu magazynów, wiele miejsc składowania, kontrola nr serii/partii, montaż zestawów, konwersja jednostek miar, zamienniki.
 • Satysfakcja odbiorców - natychmiastowy dostęp do informacji o pozycjach magazynowych będących w różnych etapach cyklu dystrybucji: zamówione, przyznane, wysłane.
 • Kiedy i co kupować? - kontrola stanu zapasów, generowanie zamówień zakupu, ustalanie optymalnej partii zakupu.

Zamówienia i sprzedaż

 • Pewny Zysk – kontrola kredytu klienta, definiowalne warunki transakcji, nieograniczona ilość cenników, dyskonta zależne od terminu płatności, wiele wariantów rabatów, promocje okresowe.
 • Zadowolenie klienta – akcje ofertowe, analiza możliwości realizacji zamówień, okresowe rezerwacje towaru, dostawy just-in-time, integracja z zakupami, tranzyt.
 • Wsparcie pracy handlowca – natychmiastowe informacje o możliwości realizacji dostawy, okno “analiza pozycji” pokazujące dla danego towaru wszystkie zamówienia klientów oraz zamówienia zakupu w trakcie realizacji.
 • Dodatkowe ułatwienia – serie, partie.
 • Z kim i czym warto handlować - wielowymiarowa analiza sprzedaży.

Zakupy

 • Obniżenie kosztów zakupów – kiedy i ile kupować – analiza stanu pozycji, obliczanie optymalnej partii zakupu, akcje ofertowe, oceny dostawców.
 • Liczy się każda złotówka – kontrola terminów, ilości i wartości dostaw – zgodność ilościowa i/lub wartościowa z zamówieniem.
 • Kto o czym decyduje – zatwierdzanie zleceń wewnętrznych i zamówień zakupów, limity zakupów, zamówienia powtarzalne.
 • Oszczędność czasu - generowanie powtarzalnych zamówień zakupu wg definiowalnych szablonów.

Cechy wspólne

 • Szeroki Zakres – wiele firm, magazynów, oddziałów – konsolidacje.
 • Bezpieczeństwo – zasady definiowania dostępu do wybranych modułów, funkcji, okien i pól systemu!
 • Praca Grupowa – obieg i zatwierdzanie dokumentów i zmian, integracja z e-mail, połączenie z Excell, plikami *.dbf, możliwość wydrukowania każdego okna systemu.
 • Raportowanie – kilkaset gotowych raportów z możliwością modyfikacji, budowanie i dodawanie własnych raportów klienta, definiowalne własne menu.
 • Alarmy - błyskawiczna informacja o zagrożeniach.

Gospodarka magazynowa - najważniejsze cechy modułu:

 • WIELE METOD WYCENY STANÓW MAGAZYNOWYCH – system stosuje metody FIFO, LIFO, Średnia.
 • NUMERY SERII I PARTII – możliwość stosowania numerów seryjnych i partii dla pozycji magazynowych z pełną kontrolą przy wysyłkach i odbiorach towarów.
 • AKTUALNE STANY MAGAZYNOWE – możliwość szybkiego dotarcia do wszystkich potrzebnych informacji związanych z daną pozycją magazynową oraz kompleksowej analizy stanu pozycji magazynowej.
 • OBSŁUGA POZYCJI NIEMAGAZYNOWYCH – system obsługuje także pozycje niemagazynowane: usługi, opłaty dodatkowe, cła, transport.
 • ZESTAWY – możliwość budowania wielopoziomowych zestawów (receptur).
 • KONWERSJA JEDNOSTEK MIARY – dowolna ilość konwersji jednostek miary (z zamówień na jednostki magazynowe i faktury sprzedaży).
 • WIELOMAGAZYNOWOŚĆ I WIELE MIEJSC SKŁADOWANIA – ilość magazynów, firm i miejsc składowania w magazynie bez ograniczeń.
 • GENEROWANIE ZAMÓWIEŃ ZAKUPU – system kontroluje poziom odnawiania zakupu i stan maksymalnie dopuszczalny oraz generuje zamówienia zakupu na obliczoną ilość.
 • TYPY, KATEGORIE, KLASY, GRUPY INDEKSÓW – pomagają segregować informacje w przeglądach i raportach.
 • CECHY INDEKSU (LINIA PRODUKTU) – dowolna ilość własnych opisów pól w kartotece indeksu materiałowego, system umożliwia elastyczne rozszerzanie indeksu materiałowego poprzez możliwość dodawania dowolnej ilości własnych pól do kartoteki indeksu.
 • INWENTARYZACJA – system ułatwia przeprowadzenie inwentaryzacji w określonych cyklach, proces blokowania pozycji do inwentaryzacji uniemożliwia wykonanie operacji magazynowych na blokowanych pozycjach aż do zakończenia inwentaryzacji i wygenerowania korekt inwentaryzacyjnych.

Zamówienia i sprzedaż - najważniejsze cechy modułu:

 • KONTROLA MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMÓWIENIA – zamówienia na towary magazynowane sprawdzają dostępność pozycji.
 • OBSŁUGA DOSTAW TRANZYTOWYCH – na podstawie zamówienia sprzedaży w tranzycie generowane jest zamówienie zakupu na odpowiednich warunkach wraz z wystawieniem automatycznym faktury po otrzymaniu potwierdzenia odbioru towaru przez klienta.
 • OFERTY SPRZEDAŻY – możliwość generowania przyjętych zamówień na podstawie ofert sprzedaży z ustawionymi wieloma domyślnymi warunkami ułatwiającym szybką obsługę klienta.
 • ELASTYCZNA OBSŁUGA REALIZACJI ZAMÓWIEŃ – uruchomienie realizacji zamówienia odbywa sie na podstawie wielu kryteriów np.: nr zamówienia, nr klienta, klasy klienta, zakresu dat, zasad realizacji zamówień opóźnionych.
 • DOKUMENTY PRZEWOZOWE – dokumenty potrzebne do zapakowania i wysłania wystawiane są automatycznie.
 • WYSTAWIANIE FAKTUR – faktury mogą być generowane automatycznie po wydaniu towaru.
 • WIELOPOZIOMOWE CENNIKI – nieograniczone możliwości tworzenia cenników dla grup cenowych indeksów lub indeksu pozycji, lokalizacji sprzedaży grupy klientów lub klienta.
 • KONTROLA KREDYTU KLIENTÓW – system kontroluje czy klient nie przekroczył ustalonego poziomu kredytu.
 • OBSŁUGA ZWROTU TOWARÓW – zwroty towaru od klienta, jak również automatyczne wysyłki wadliwego towaru prosto do dostawcy.
 • OBSŁUGA ZAMÓWIEŃ OPÓŹNIONYCH LUB CZĘŚCIOWO ZREALIZOWANYCH – istnieje możliwość obsługi zamówień opóźnionych.

Zakupy - najważniejsze cechy modułu:

 • ZLECENIA ZAKUPU – możliwość generowania zleceń zakupu wewnątrz firmy rozpoczyna proces kontroli zakupów (definiowane prawa do wystawiania zleceń i zatwierdzania).
 • POTRÓJNA KONTROLA ZGODNOŚCI – zamówienie, PZ i faktura są sprawdzane kwotowo i ilościowo.
 • USTAWIANIE ATRYBUTÓW ODBIORU – zasady kontroli odbioru dostaw (wcześniejsze, częściowe, różnice procentowe, ilościowe).
 • STANDARDOWE ZAMÓWIENIA ZAKUPU – mogą być generowane ze zlecenia lub wprowadzane od początku. Pełna kontrola daty wymagalności, daty ważności zamówienia itd.
 • WSTRZYMANIE ZAKUPÓW I DOSTAW – pełna kontrola procesu zakupów, wewnętrzna - limity na towary, porównanie cen dostawców, zewnętrzna - kontrola zgodności zamówienie / faktura / PZ.
 • ZAMÓWIENIA POWTARZALNE (szablony-limity) – podobnie jak zamówienia standardowe, z tym że kontrolowany jest limit grupy zamówień i data ważności.
 • AKCJA OFERTOWA – system umożliwia wysyłanie zapytań do dostawców, wprowadzanie otrzymanych odpowiedzi i porównywanie warunków ofert.
 • ZAŁĄCZNIKI DO DOKUMENTÓW – możliwość przechowywania umów, aneksów, ustaleń, itp.

[ Grupa Cron ] [ Oprogramowanie dedykowane ] [ Badania rynku i opinii ] [ Usługi lokalizacyjne ] [ Doradztwo biznesowe ] [ Praca ] [ Wsparcie klientów ] [ Mapa ]
© copyright by Cron 2008, all rights reserved