menu:Grupa Cronmenu:Oprogramowanie dedykowanemenu:Badania rynku i opiniimenu:Usługi lokalizacyjnemenu:Doradztwo biznesowemenu:Wsparcie klientów
menu:

Kontakt

ul. Chałubińskiego 8 lok 73, piętro 40, 00-613 Warszawa, tel. + 48 510 213 381

CRON Sp. z o.o. Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
dla M. ST. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000089850; NIP: 5211005818; REGON: 010820764; Kapitał Zakładowy: 300.000 PLN całkowicie opłacony;

Tytu� wiadomo�ci

Tre�� wiadomo�ci

Tw�j adres e-mail

[ Grupa Cron ] [ Oprogramowanie dedykowane ] [ Badania rynku i opinii ] [ Usługi lokalizacyjne ] [ Doradztwo biznesowe ] [ Praca ] [ Wsparcie klientów ] [ Mapa ]
© copyright by Cron 2008, all rights reserved